Uw naam !!!
Uw adres !!!
Uw postcode !!!
Uw woonplaats !!!
Uw telefoon nummer !!! zonder streepje
Uw email adres !!!
klik voor totaalbedrag
X
X
X
X
X
X
X
X
Vul onderstaand formulier in en stort  na gelang de eenheden het bedrag,(zie onderstaande tabel).
op bankrekening  NL97 RBRB 0787 7052 17  t.n.v. Cor Kersten te Groesbeek.
Vermeld op uw bankformulier duidelijk uw : naam en het nummer van de CD('s)/USB('s).
Na het ontvangen van het bedrag zorg ik dat U de bestelde CD('s)/USB('s)  binnen enkele dagen ontvangt.